Infidel

Je ateismus náboženství? Má ateista víru v neexistenci boha?

Ateismus není náboženství. Je to pouze postoj k jediné otázce. Otázkou je "jsi přesvědčen v existenci boha"? Odpovědí ateisty na tuto otázku je "nejsem". To je vše.

Ateismus je absence víry v boha, nikoliv víra v jeho neexistenci. Nemám víru v neexistenci boha. Pouze nejsem přesvědčen o jeho existenci.

Jako ateista se v otázce víry poměrně zásadně liším od věřícího. Mám totiž otevřenou mysl. Jsem ochoten naslouchat novým skutečnostem, a to i těm, které mohou vést k přehodnocení mého dosavadního postoje. Pro věřící jsou pochybnosti nesmírně nebezpečné a je silná tendence je potlačovat. Jsou vnímány jako slabost či dokonce selhání, zatímco pro mne jsou pochybnosti důvodem k přemýšlení a přehodnocení své pozice.

Nemohu mluvit za všechny ateisty, ale přesto si myslím, že pokud věřící poskytnou ateistům přesvědčivý důkaz boží existence, může být ateismus rychle vymýcen. Zatím ale žádný takový důkaz předložený nebyl.

Zpět na FAQ