Infidel

Bůh existuje, protože Bible/Korán/jiný náboženský text

Toto je jedna z argumentačních linií pro důkaz boží existence. Bůh existuje, protože je to napsáno v Bibli. A Bible musí být pravdivá, protože ji napsal Bůh. Tomu se říká důkaz kruhem - předpokládám to, co chci dokázat. Bohužel, pravdivost žádného náboženského textu nebyla prokázána. Kdyby ano, na Zemi by existovalo jen jedno náboženství. Kromě toho, náboženských textů je mnoho, silně si protiřečí a řada z nich tvrdí, že je to boží slovo.

Ale v Bibli/Koránu/jiném náboženském textu je obsažena i pravda

To, že v textu je třeba 500 tvrzení a jedno z nich jsme dokázali jako pravdivé, neznamená, že je pravdivých i zbylých 499.

Bibli nerozumíš

Souhlasím. Naneštěstí nejenom já. Jen v ČR, kde vládne ateismus, máme 28 registrovaných křesťanských církví a jednotlivé církve se často liší i výkladem Bible. Na to, že se má jednat o text, který napsal sám Bůh (prostřednictvím ovlivnění svobodné vůle autorů), je to přinejmenším podezřelé. Od skutečného božího textu bych čekal, že bude nejen pochopitelný pro každého, ale současně půjde vyložit jen jedním způsobem (tím správným).

Zpět na FAQ