Infidel

Evoluce je jen teorie

Teorie je ve vědě označení pro vysvětlení, popřípadě model. Teorie se od hypotézy liší tím, že teorie byla mnohokrát ověřena a potvrzena. Podobně jako teorie gravitace. To je také jen teorie. Podstatné je, jak tato teorie odpovídá realitě. Evoluce je jedna z nejtestovanějších a nejprověřenějších teorii vůbec, právě díky věřícím, kteří se touto teorií cítí ohroženi, a tak vynakládají enormní úsilí na její zpochybnění - bohužel s nulovým dosavadním výsledkem.

Teorie evoluce ale byla zpochybněna

Samozřejmě. Prakticky všechno, včetně gravitace a kulatosti Země, bylo někdy zpochybněno. To samo o sobě neznamená, že evoluce neplatí. Zejména, pokud tato teorie ohrožuje tvrzení některých náboženství a svatých textů. Není tedy divu, že existují lidé, kteří evoluci kritizují a zpochybňují. Naneštěstí však tato kritika a zpochybnění zůstávají pouze v okruhu věřících. Vědecké okruhy tato zpochybnění nepřijímají.

To musí být spiknutí

Ne, jen absence vědecké metody a porozumění věci. Prokázat neplatnost chybné vědecké teorie není problém. Věda nemá předsudky ani ideologický zájem na tom, aby něco platilo nebo neplatilo. V tom se také zásadně liší od náboženství. Vědu zajímá to, co je. A to, co je, je vědou vysvětlováno. Míra, do jaké to či ono vysvětlení odpovídá tomu, co je, je měřitelná pomocí nástrojů, které má věda k dispozici. Na základě této míry pak lze činit závěry, zda-li toto vysvětlení odpovídá skutečnosti dostatečně nebo nikoliv. Pokud evoluce neodpovídá realitě, lze ji vyvrátit, pomocí nástrojů, které má věda k dispozici.

Pakliže někdo kritizuje vědecké vysvětlení filozofickými argumenty nebo argumenty, které ukazují základní nepochopení vědeckých principů, matematiky, logiky, statistiky či pravděpodobnosti, pak se nemůže divit, že se jeho zpochybnění neobjeví ve vědeckých pramenech.

Můj postoj

Kdo zpochybňuje teorii evoluce, měl by tak činit vědeckou metodou, jinak ho nebudu brát vážně. Pokud dotyčný realizuje svůj výzkum korektně, využívá správně nástrojů vědy a nepodvádí, pak jeho práci vítám. Očekávám, že se výsledky jeho výzkumu objeví ve vědeckých pramenech. Kdo naopak tvrdí, že evoluce neplatí, ale není schopen ji pomocí věděcké metody vyvrátit, je dle mého natolik zaslepený (nebo přejímá názory a postoje natolik zaslepených), že s ním nemá cenu ztrácet čas.

Nejsem evoluční biolog a nebudu teorii evoluce vysvětlovat věřícím. Necítím se k tomu kompetentní. Pokud chcete použít evoluci ve svých argumentech, ujistěte se, že této teorii rozumíte, a raději svoje argumenty předneste evolučním biologům, nikoliv mé maličkosti.

Tohle je také jedna ze smutných taktik, kdy se věřící obrní nějakými argumenty, které načerpal ze stránek kreacionistů, a pak zpochybňuje vědecké poznatky. Jenomže je nezpochybňuje na vědecké půdě (kde by byl velmi rychle vyveden z omylu), nýbrž je zpochybňuje výhradně před laiky. Laici věci zpravidla nerozumí do té míry, aby dokázali dotyčného z jeho omylu rychle vyvést, a tak si v sobě dotyčný fixuje mylné přesvědčení, že má pravdu.

Chcete zpochybnit evoluci? Perfektní. Jen do toho. Ale zpochybňujte ji tam, kde jí lidé opravdu rozumí, a nikoliv mezi laiky. A do laiků se počítám i já. Takže prosím šup na nějakou univerzitu, kde se učí biologie a evoluce, je tam spousta studentů, kterých se můžete chopit a přednést jim své argumenty. A když budete chtít přejít na vyšší level, najděte si profesora evoluční biologie. Nejlépe si jich najděte několik. Pak můžete postoupit ještě výše a usilovat o publikaci svého zpochybnění ve vědeckých pramenech. Až se vám to podaří, pošlete mi odkaz a já si velmi rád počtu.

Zpět na FAQ