Infidel

Evoluce nevysvětluje vznik komplexních organismů a orgánů

Teorie samotná vysvětluje základní mechanismy a principy. To, jak byly tyto principy uplatněny v konkrétním případě (orgán, živočich), je otázkou dalšího výzkumu. Problém je samozřejmě v tom, že se nemůžeme vrátit v čase, abychom tento konkrétní proces sledovali, krok za krokem. Pokud máme nějaké informace, pak jsou to okamžiky v nesmírně dlouhém kontinuálním procesu. Vždy se jedná o formu interpolace, ke které nemusíme mít vždy dostatek informací.

Zatím však nikdo úspěšně nevyvrátil, že konkrétní orgán či živočich by evolucí vzniknout nemohl. Naopak. V případech, které byly odpůrci prezentovány, vědci dospěli k více než postačujícímu vysvětlení, jak k vývoji daného orgánu či živočicha evolucí došlo nebo dojít mohlo.

Například bičík bakterií se sestává z mnoha "komponent", které jsou pro jeho funkci nezbytné. Bez jedné z nich nebude fungovat. Z tohoto důvodu se odpůrci domnívali, že nemohl vzniknout evolucí, tedy drobnými změnami krok za krokem, protože by těch změn muselo být několik naráz. Tato domněnka však byla úspěšně vyvrácena, neboť tyto dílčí komponenty fungovaly samy o sobě - realizovaly totiž původně jinou činnost. Paradoxní je, že i po tomto vyvrácení je tento argument stále dostupný jak na českých, tak na zahraničních stránkách odpůrců evoluce.

Zpět na FAQ