Infidel

Kalámův kosmologický argument

Znění

  1. vše, co má počátek, má příčinu
  2. vesmír má/měl počátek
  3. vesmír má příčinu své existence

Můj názor

Kalámův kosmologický argument je prošpikovaný logickými klamy. Pojďme si to ukázat na příkladu. Vše, co má počátek, má příčinu. Procesor mého počítače má počátek své existence v továrnách firmy XYZ, a tudíž má i příčinu své existence. Co ale vlastně udělala ona továrna? Vzala jisté suroviny, podrobila je různým úpravám, dala je dohromady s jinými upravenými surovinami a hle, vznikl nám procesor. A tohle je to, co si většina lidí představí, pokud se budeme bavit o předpokladu č. 1 tohoto argumentu. Jinými slovy, představíte si interakci již existující hmoty a energie. Tu můžeme pozorovat, zkoumat a ověřit platnost kauzality. Jenže, bod č. 2 (má-li argument dokázat boží existenci) se nevztahuje na interakci existující hmoty a energie, nýbrž na samotný vznik hmoty a energie. A vznik hmoty a energie není něco, co jsme měli možnost prozkoumat a zjistit, zda-li i tam existuje nějaká příčinnost.

Této logické chybě se říká ekvivokace a je založena na mnohoznačnosti. Zatímco první bod předpokládá vznik (počátek) interakcí hmoty a energie, druhý bod předpokládá vznik samotné energie a hmoty. Další logický klam, který zde můžeme vidět, je klam kompozice (vztah části k celku). Zatímco první předpoklad hovoří o tom, co můžeme pozorovat uvnitř vesmíru (resp. časoprostoru), interakci částic a energie, druhý bod se snaží tuto vlastnost části celku (částic) vztáhnout na celek (vesmír). Není ovšem pravdou, že vlastnost části celku lze vztáhnout na celek samotný (a naopak). Pokud by to platilo, pak by platil i následující argument: Atom je kus neživé hmoty, já jsem složenec z atomů, tudíž jsem kus neživé hmoty.

A konečně předpoklad č. 2 má i problém ve své platnosti. Není totiž dokázán. Pouze relativistický pohled ukazuje počátek rozpínání vesmíru, který ovšem nemusí být počátkem samotného vesmíru, jak ukazují některé modely kvantové gravitace, které počátek vesmíru vidí jako velký odraz (kolaps předchozího vesmíru vyvolal velký třesk). Teorie velkého třesku navíc postihuje primárně rozpínání vesmíru, neřeší samotný vznik energie/hmoty a částic, což je samozřejmě problém. Některé moderní modely vzniku vesmíru ukazují na možný cyklický vesmír, nekonečný směrem do minulosti.

A pak máme kvantovou fyziku, kde virtuální částice vznikají "z ničeho", bez příčiny, ve volném prostoru, kterého je ve vesmíru habaděj. A tyto virtuální částice působí na částice hmoty, což umíme měřit. Pokud může v kvantové fyzice vzniknout něco bez příčiny, proč by nemohl i vesmír?

A za poslední, tento argument nijak nedokazuje boží existenci. I kdybych souhlasil se závěrem v bodě 3, tak mi z toho pořád nevyplývá, že existuje nějaký bůh. Tam jsou potřeba další předpoklady, mnohem chabější a hůře dokazatelné, které možná působí na věřící, ale nikoliv na skeptického ateistu.

Zpět na FAQ