Infidel

Kde bereš morálku, když ne od boha?

Kde bereš svoji morálku, když ne od boha?

Život ve společnosti. Používání mozku. Empatie. A jde mi to lépe než mnohým náboženským textům, které schvalují otroctví či nařizují kamenovat znásilněné ženy.

To je ale starý zákon

Ve kterém je, pokud se nepletu, i 10 přikázání. Nehledě na Matouše 5:18-19 či Lukáše 16:17. A i kdyby to už neplatilo, přesto jako křesťan nemůžete tvrdit, že to neplatilo nikdy. A pokud to někdy platilo, co to vypovídá o morálce boha samotného?

Bůh stvořil všechno, může si tedy se svým výtvorem dělat co chce

Může. Ale to neznamená, že je to správné. Rodiče "vytvářejí" děti, ale to neznamená, že si s nimi mohou dělat, co se jim zlíbí. Naše společnost děti před zvůlí rodičů chrání. Neuznává neomezené právo rodičů dělat si cokoliv s jejich "výtvorem". Ve chvíli, kdy stvoříte vnímající bytost, není podle mne správné, pokud si s ní děláte, co se vám zlíbí.

Nebo jiná situace, bližší mému zaměření. Pokud začnu programovat a v určitém okamžiku se z neživého programu stane živá, vnímající a učící se bytost, je pak v pořádku, že jí budu pro své potěšení mučit, když jsem to byl já, kdo ji stvořil? Nikoliv. Alespoň mně se to nezdá správné.

Ateisté vykrádají boží morálku

Nikoliv. Já nemám nic proti homosexuálům, otroctví považuji za nepřijatelné a nepovažuji za správné ukamenovat znásilněnou ženu jen proto, že z nějakého důvodu nekřičela, když byla znásilňována. Také nepovažuji za správné párat břicha těhotným ženám a zabíjet nenarozené děti či zakazovat ženám hovořit v kostele. Věřící by si měli uvědomit, že lidská morálka se vyvíjí. Tudíž neexistuje nic jako absolutní morálka. A morálka podle řady náboženských textů má na dnešní dobu řadu nedostatků.

To je ale zase starý zákon

Otroctví je schvalováno i v novém. Nehledě na to, že nový zákon představuje eticky velmi rozporuplný koncept, kdy kritériem pro spasení není to, jak člověk žil, nýbrž to, v co věřil. Když přijmete Ježíše jako svého spasitele, můžete být vrah dětí a stejně se dostanete do nebe, zatímco ateista, který celý život konal dobro, půjde do pekla ve své podstatě proto, že v Ježíše nevěřil (a tudíž nemohl být spasen).

Dokonce i věřící, který v boha věří, a celý život konal dobro, skončí v pekle. Jak je to možné, ptáte se? Protože ten hlupák věřil v nesprávného boha. Věřil v Alláha, když měl věřit v Ježíše. Nebo věřil v Ježíše, když měl věřit v Alláha. Nebo věřil v Ježíše i Alláha, když měl věřit v boha Šivu.

Nehledě na to, že samotný koncept absolutního trestu je amorální. Věčná muka nebo věčné štěstí, nic mezi tím a obojí je napořád. My přece netrestáme zloděje stejně jako masového vraha. Bůh ano. Všem hříchům přísluší jediný a absolutní trest. Nelze si odkroutit tisíc let za ateismus a pak být podmínečně propuštěn do ráje. Něco takového přece není morální systém. Je to velmi amorální, nelidský, zvrácený a hnusný systém.

Zpět na FAQ