Infidel

Bůh se lidem nezjevuje, aby neovlivňoval jejich svobodnou vůli

Hloupost. Třeba takový Satan - zná boha lépe než kdo jiný, a stejně se mu postavil - jeho svobodná vůle tedy asi nebyla ovlivněna faktem boží existence. Ano, někteří věřící se domnívají, že bůh se nezjevuje, aby nedal lidem jistotu o své existenci, a lidé v něj věřili z těch správných pohnutek (láska, úcta, apod.).

V tom případě ovšem nechápu, proč vůbec o ráji nebo peklu lidem říkal. Kolik lidí dnes věří právě proto, že nechtějí zemřít, ale žít věčně? Kolik lidí věří, protože je láká ráj? Kolik lidí se bojí možného pekla, a proto raději v nějaké náboženství uvěří? Kolik křesťanů obrací ostatní na svou víru příslibem ráje nebo hrozbou pekla? Tohle přece bohu očividně nevychází. Pokud bůh chce, abychom ho milovali bez ohledu na osobní prospěch, pak o pekle nebo ráji neměl nikdy hovořit.

Zkrátka a dobře, tohle mi nepřijde jako dobrý argument.

Zpět na FAQ