Infidel

Vznik vesmíru a života

Jak jsme se tady ocitli? Jak vznikl vesmír? Nevíš, že ne? Cha! Dostal jsem tě. Já to totiž vím. Byl to bůh!

Kolikrát v historii lidé o něčem tvrdili "to bůh"? Byli v to zcela přesvědčeni a lidé s jiným názorem byli často mučeni a popravováni. A zatím v každé situaci, kterou věda osvětlila, byl bůh coby původce vyloučen. Dostali jsme se až ke dvěma otázkám, která věda ještě zcela nevysvětlila - vznik vesmíru a vznik života na Zemi.

Absence vědou potvrzené odpovědi na určitou otázku neznamená, že si můžeme vymyslet, co se nám hodí, a považovat to za pravdu. Jakékoliv tvrzení je třeba prokázat, včetně hypotézy, že za vznikem vesmíru nebo života stojí nějaká magická bytost z jiné dimenze. Nebo bůh.

Jak jsme se tady tedy ocitli?

Teorie vzniku života z neživých komponent sice ještě dořešená není, nicméně mnoho jejích komponent je hotových a výzkumem potvrzených. Rozhodně nelze tvrdit, že vznik života "z neživotna" není možný, a tudíž je jediným vysvětlením bůh.

Takže vesmír vznikl z ničeho?

Co je vlastně vaše "nic"? Volný prostor 20cm před vaším nosem není prázdný, obsahuje vzduch. Ani vakuum není prázdné. Dokonce i když eliminujete úplně všechny částice z určitého prostoru a zamezíte průniku dalších částic z okolí, stále v něm budou vznikat a zanikat tzv. virtuální částice. Virtuální částice je z hlediska laika "něco" z "ničeho". Může-li něco z ničeho vznikat na mikroskopické úrovni, proč by se něco podobného nemohlo odehrávat v makroskopickém světe? Proč by nemohl být celý vesmír jednou velkou kvantovou fluktuací?

Zajímáte-li se o vznik vesmíru, doporučuji vašemu studiu kvantovou fyziku, Ensteinovu teorii relativity a základy kosmologie zakončené teorií velkého třesku. Třeba kvantová fyzika je z tohoto pohledu velice zajímavá, protože zatímco věřící na vznik vesmíru aplikují selský rozum (např. něco nemůže vzniknout z ničeho), kvantová fyzika se selskému rozumu zcela příčí (virtuální částice, duální charakter částic, apod.). Stejně tak pojetí času a prostoru v teorii relativity boří řadu laických předpokladů (časoprostor). Doporučuji vaší pozornosti také knihu A Universe from Nothing od Lawrence M. Krausse. Kniha se zabývá tím, jak mohl vesmír vzniknout z ničeho. Pro líné dodám, že existuje asi hodinové video na Youtube, kde Krauss sám stručně obsah své knihy přednáší.

Nebudu zastírat, že těmto věcem do hloubky nerozumím, nejsem fyzik. Ale to minimum, co vím, ukazuje opět spíše směrem k racionálnímu vysvětlení než k "bůh to udělal!". Je smutné, že věřící, kteří dokazují boha vznikem vesmíru, často žádným z těchto konceptů nerozumí. Je to smutné, ale bohužel ne překvapivé. Lidé často činí závěry o oblastech, kterým nerozumí. Bohužel, selský rozum neumí nahradit absenci znalostí a pro pohyb v neznámé oblasti je velmi nespolehlivým průvodcem.

Zpět na FAQ