Infidel

Introspekce je zrádná

"Nahlédni do svého nitra a uzříš pravdu, uzříš boha!"

Když se skutečně obrátíte do sebe, neodlišíte svou představu o skutečnosti od skutečnosti. A pokud se budete dlouho dívat do hlubiny svého nitra, neobjevíte s největší pravděpodobností nic jiného než odraz sama sebe, svého ega, svých tužeb a přání. Dokud k vám váš vnitřní boží hlas nezačne jasně hovořit, nerozeznáte svou fantazii od boha. A pokud k vám hovořit začne, jsou dvě možnosti. Buď jste vyvoleným, ke kterému se po tisících letech bůh rozhodl promluvit, a nebo, což je bohužel mnohem pravděpodobnější, trpíte schizofrenií a měli byste se léčit.

A dále. Na to, co při pouti svým vnitřním světem objevíte, mají velký vliv vaše přání a tužby, včetně těch skrytých (podvědomých). Náboženství bývají líbivá a mnozí chtějí věřit. Lidská mysl vás v takové situaci ráda zradí a vytvoří vám "vnitřní boží hlas", coby čirý produkt vaší fantazie, aby vašemu přání vyhověla.

Jak poznáte, která myšlenka je božím vnuknutím a která je pouhým výplodem vaší fantazie? Jak rozeznáte boží znamení od náhodného jevu či myšlenky? Nerozeznáte. Nejde to. I když přijmu hypotézu, že bůh vnáší do mé mysli znamení, pak dokud nemám jasný mechanismus schopný rozlišit svou vlastní fantazii a náhodné myšlenky od těch božích, je mi tato hypotéza úplně k ničemu.

Zrádná paměť

Lidská mysl si nepamatuje ani zdaleka vše a už vůbec ne exaktně. Paměť je rekonstruktivní proces. Pamatujete si fragmenty, které váš mozek při procesu rozpomínání poskládá a chybějící informace doplní odjinud. Použije k tomu nejen podobné vzpomínky, ale zohlední i vaše přání, tužby, víru, morální hodnoty a osobní perspektivu. Výsledkem je vzpomínka, která neodpovídá realitě. Schválně - stalo se vám někdy, že jste se dívali po x-té na oblíbený film, který znáte nazpaměť, pak přišla vaše oblíbená hláška a herec řekl něco trochu jiného, než co jste čekali?

Lidská mysl je velice zrádná. Když se pokusíte přečíst ztracená data, počítač vám zahlásí chybu. Mozek ale chyby nehlásí, místo toho sáhne někam jinam a vytáhne něco jiného, aniž byste se o tom jakkoliv dozvěděli. A vaše přání a dojmy ovlivňují vaše vnímání reality.

Cognitive bias

Psychologie zná ohromné množství kognitivních zaujatostí, které ovlivňují (deformují) vaše myšlení. Důrazně doporučuji si projít heslo cognitive bias na anglické Wikipedii. Je tam také podrobný seznam. Jedině znalost těchto tendencí lidské mysli vám umožní tyto neduhy překonat a uchovat si rozumnou, racionální mysl. Gnóthi seauton. Poznej sám sebe.

Confirmation bias je nejtypičtější zaujatost lidské mysli a velmi se uplatňuje v případě víry v boha. Je to prostá tendence dávat přednost informacím, které potvrzují vaši víru či hypotézu. Tato tendence ovlivňuje sběr a zpracování informací (co se mi hodí beru, co se mi nelíbí zahazuji), stejně jako proces rozpomínání (viz výše). Čím silnější je víra je, tím silnější je tato tendence.

Setkáte-li se s důkazy, které odporují vaší víře, může se projevit další kognitivní bias, a sice tzv. backfire effect, kdy takové důkazy zahodíte a místo přehodnocení své pozice posílí vaše původní víra.

Vztah s bohem

Domnívám se, že osobní vztah s bohem, který někteří věřící navazují, není ničím jiným než vztahem člověka se sebou, svou vlastní představivostí, zaujatostí a egem. Tento vztah je řízen příslušným náboženstvím, jeho texty a jeho představiteli. Není to až tak odlišný proces od tvorby imaginárního přítele (až na to, že v tomto případě přítel neodpovídá a nereaguje). Reálný vztah s bohem by byl možný pouze, pokud by existovala možnost přímé komunikace (kdy by bůh jasně a konkrétně odpovídal).

Dodám, že modlitby a boží odpovědi v podobě nějaké události v okolí či změny vnitřního stavu (vzpomínka, emoce) nepovažuji za prostředek přímé komunikace, jelikož tyto odpovědi nelze odlišit od běžných událostí bez boží intervence.