Infidel

Náboženství

Koncept náboženství je pro mne nesmírně paradoxní. Měli byste věřit v boha a poslouchat jeho slovo. Problémem je, že toto slovo existuje pouze v podobě tisíce let starých, těžko pochopitelných náboženských textů, jejichž autorem je člověk. A pokud máte nějaké otázky, což určitě máte, jelikož tyto texty nebývají jednoduše pochopitelné, zodpoví vám je velice rád... opět člověk. Já si nemůžu pomoct, ale mně to přijde absurdní. Proč nemůže všemocný bůh komunikovat se svými věřícími přímo? Proč musíte slovo boží přijímat výhradně skrze jiného člověka? Jak mám pak vědět, že je to opravdu slovo boží a nikoliv výplod něčí fantazie, účelová lež nebo halucinace způsobená drogou či psychickou poruchou?

Existují tuny náboženství

Je jich mnoho a co je horší, jednotlivá náboženství si zásadně odporují. Pravdivost jednoho vylučuje pravdivost druhého. Sami věřící bývají toho názoru, že ostatní náboženství jsou jen snůška výmyslů, zatímco to jejich je zcela správné.

Máme-li několik protichůdných vědeckých teorií, existují prostředky, které nám umožní je mezi sebou porovnat a zvolit tu, která nejlépe popisuje realitu. V případě náboženství ale takové prostředky neexistují.

Věřící si nevybírají, věří dle místa narození

Vzhledem k počtu a roztříštěnosti náboženství je velmi málo pravděpodobné, že si vyberete to jediné správné, pakliže takové vůbec existuje. Horší ale je, že lidé si náboženství vlastně vůbec nevybírají. Přijmou většinou to, které je nejrozšířenější v místě, kde žijí. Narodili jste se v USA? Budete křesťan. Narodili jste se v Pákistánu? Budete muslim. Narodili jste se v Indii? Budete hinduista. To, kde jste se narodili, ale přece nijak nevypovídá o pravdivosti náboženství, které zastáváte.

Paradoxy

To jsou paradoxy náboženství. Věříte v jedno mezi mnohými, i když nelze potvrdit jeho správnost. Neuznáváte pravdivost jiných, přestože jiní v ně věří stejně silně jako vy. Posloucháte "slovo boží", ale ne od boha, nýbrž od člověka. A největší vliv na to, které náboženství budete zastávat, nemá vaše důkladná analýza a informovaný závěr, nýbrž to, kde jste se narodili a co vás učili, když jste byli malí.